7/85 (Garis Panduan untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah bagi Projek Jalan)

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search

Kandungan

 • C10 AT(J) 7-85 Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Balik Tanah bagi Projek Jalan.pdf
  Pendahuluan
 • Peranan Cawangan Jalan Di dalam Proses Pengambilan Balik Tanah
 • Garis Panduan Untuk Menyediakan Pelan Pengambilan Balik Tanah Untuk Projek Jalan
 1. Sekil Pelan
 2. Sistem Ukuran
 3. Keperluan Butir Pelan Pelan
 4. Penyerahan Pelan
 5. Lain-Lain Keperluan
 • Penutup


Senarai Lampiran

 • Lampiran A - Senarai Lot Yang Terlibat Dengan Pengambilan Tanah
 • Lampiran B - Butir-butir Titik Silingan (IP)
 • Lampiran C - Contoh Pelan Pengambilan Balik Tanah Yang Lengkap
 • Lampiran D - Proses Pengambilan Balik Tanah (flow chart)