Dato. Ir. Hj. Hamizan b. Mohd Inzan

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Biodata

Datohamizan.jpg
Nama : Dato’ Ir. Haji Hamizan b. Mohd Inzan
Jawatan : Pengarah
Skim Perkhidmatan: Jurutera Awam VU7 Gred Utama JUSA C
Alamat Pejabat: Bahagian Senggara Fasiliti Jalan (Road Facilities Maintenance Branch)
Ibu Pejabat JKR
Jalan Sultan Salahuddin
50582 Kuala Lumpur.


Alamat Emel : [email protected]


Academic Qualifications

 • B.Sc. Hon. Civil Engr. Portsmouth University, 1980 United Kingdom

Professional Qualifications

 • Ahli Lembaga Jurutera Malaysia (6494)
 • AJK Aktiviti Road Engineering Association of Malaysia (REAM) Sesi 2009 – 2011.
 • Setiausaha Kehormat Road Engineering Association of Asia Australasia (REAAA) Sesi 2009 – 2012


Experience

 • Tahun 1980 - 1981 Jurutera Bangunan, JKR Pekan
  Tugas merekabentuk dan mengawasi projek-projek Bangunan termasuk penyenggaraan
 • Tahun 1981 – 1984 Jurutera Daerah, JKR Rompin, Pahang
  Tugas sebagai pentadbir pejabat dan mengawasi pelaksanaan projek-projek Jalan, Bangunan dan Bekalan Air termasuk penyenggaraan.
 • Tahun 1984 - 1987 Jurutera Awam Tingkatan Kanan di Jabatan Kerja Raya Kedah.
  Bertanggungjawab ke atas pentadbiran pejabat termasuk rawatan, penyaluran dan penyenggaraan Bekalan Air dan pelaksanaan projek Bekalan Air.
 • Tahun 1987 – 1993 Jurutera Daerah JKR Kubang Pasu Negeri Kedah
  Bertanggungjawab ke atas pentadbiran pejabat serta penyenggaraan dan pelaksanaan projek Bangunan dan Jalan.
 • Tahun 1993 – 1999 Jurutera Daerah, JKR Kluang Negeri Johor
  Bertanggungjawab ke atas pentadbiran pejabat serta penyenggaraan dan pelaksanaan projek-projek jalan.
 • Tahun 1999 – 2003 Ketua Penolong Pengarah Jalan, JKR Johor
  Bertanggungjawab ke atas perancangan, rekabentuk, penyenggaraan dan pelaksanaan projek-projek jalan.
 • Tahun 2004 - 2005
  Menjalankan Audit ke atas projek-projek Bangunan, Jalan dan infrastruktur di Jabatan Keja Raya Malaysia di samping memantau kemajuan keseluruhan projek-projek di Jabatan Kerja Raya Malaysia.
 • Tahun 2005 – 15 Okt. 2008 Pengarah Cawangan Korporat, Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur
  Merancang strategi pengurusan kewangan , merancang strategi pengurusan sumber manusia dan pemantauan prestasi, merancang strategi pengurusan pembangunan IT, merancang strategi pengurusan sistem proses-proses kerja (MS ISO 9001), memantau dan menganalisa serta membentangkan prestasi pelaksanaan projek-projek di JKR kepada Pengurusan Atasan, merancang strategi meningkatkan kompetensi kakitangan, merancang strategi pelantikan perunding dan menggalakkan inovasi yang berterusan untuk meningkatkan sistem penyampaian.
 • 16 Oktober 2008 – sekarang Pengarah Bahagian Senggara Fasiliti Jalan, Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur