Garis Panduan Jarak Undur Lebuhraya

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMPJU0108.jpg
LLM/PJU/01/08 : Garis Panduan Jarak Undur Lebuhraya


Garis Panduan ini adalah untuk memberi penjelasan mengenai Peraturan – Peraturan Lembaga Lebuhraya Malaysia (Jarak Undur Lebuhraya) 2007 yang telah diluluskan di samping cadangan-cadangan situasi di mana pengecualian ke atas peraturan tersebut voleh dipertimbangkan. Garis panduan ini diharap dijadikan panduan kepada syarikat konsesi dalam merangka dan merancang sesebuah lebuhraya terutama bagi lebuhraya-lebuhraya di dalam bandar. Garis panduan ini secara tidak langsung mempermudahkan pihak ketiga dalam merangka atau merancang pembangunan mereka sekiranya terlibat dengan rizab lebuhraya.


for full text, please purchase this document at the LLM website here