Garis Panduan Keselamatan Operasi Kren Bergerak Bagi Kerja-Kerja Pelancaran Rasuk (Beam Launching)

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMGPT1409.png
LLM/GP/T14-09 : Garis Panduan Keselamatan Operasi Kren Bergerak Bagi Kerja-Kerja Pelancaran Rasuk (Beam Launching)
(Disember 2009)


Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai arahan LLM terhadap langkah-langkah keselamatan dan tatacara kerja yang perlu dipatuhi sebelum, semasa dan selepas operasi pelancaran rasuk dilaksanakan. Ia juga mempermudahkan pihak LLM, syarikat konsesi dan pihak ketiga untuk melaksanakan kerja-kerja pelancaran rasuk. Penyediaan garis panduan ini dibuat berasaskan kepada kehendak-kehendak teknikal serta keperluan-keperluan dari agensi kerajaan yang terlibat. 


for full text, please purchase this document at the LLM website here