Garis Panduan Operasi Dan Penyenggaraan Kawasan Rehat & Rawat (R&R) dan Hentian Sebelah

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMGPT1710.png
LLM/GP/T17-10 : Garis Panduan Operasi dan Penyenggaraan Kawasan Rehat & Rawat (R&R) dan Hentian Sebelah


Garis Panduan Operasi dan Penyenggaraan Kawasan Rehat dan Rawat dan Hentian Sebelah bertujuan untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan penyenggaraan di Kawasan Rehat dan Rawat (R&R) dan Hentian Sebelah serta kemudahan yang ditawarkan bagi menjamin kebersihan, kesihatan dan keceriaan sentiasa terpelihara. 


for full text, please purchase this document at the LLM website here