Garis Panduan Pelaksanaan Pengurusan Trafik

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMGPT608.png
LLM/GP/T6-08 : Garis Panduan Perlaksanaan Pengurusan Trafik
(Disember 2008)


Garis Panduan ini adalah untuk memberi penjelasan mengenai arahan tetap LLM terhadap rangka kerja pelaksanaan pengurusan trafik semasa melaksanakan kerja-kerja yang dirancang oleh syarikat konsesi atau pihak ketiga. Garis Panduan ini juga menetapkan kaedah pemantauan oleh LLM / syarikat konsesi, pengurus projek dan jurutera perunding bagi memastikan objektif yang ditetapkan tercapai. 


for full text, please purchase this document at the LLM website here