Garis Panduan Pelan Tindakan Kecemasan (Keselamatan dan Kesihatan) Lebuhraya Dalam Pembinaan

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMGPT708.png
LLM/GP/T7-08 : Garis Panduan Pelan Tindakan Kecemasan (Keselamatan dan Kesihatan) Lebuhraya Dalam Pembinaan
(Disember 2008)


Garis Panduan ini memberi penjelasan mengenai arahan LLM terhadap langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh pihak konsesi/pihak ketiga bagi memastikan hal-hal luar jangka/kecemasan/bencana yang berlaku dapat dikendalikan dengan segera dan efektif. Penyedian garis panduan ini dibuat berasaskan kepada tindakan yang diambil oleh pihak LLM dan juga syarikat konsesi dalam menangani kejadian kecemasan/bencana yang berlaku di tapak pembinaan lebuhraya.


for full text, please purchase this document at the LLM website here