Garis Panduan Penghadang Bunyi (Noise Barrier) Di Lebuhraya

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMGPT2410.jpg
LLM/GP/T24-10 : Garis Panduan Penyediaan Tembok Penghadang Bunyi (Noise Barrier) Di Lebuhraya


Garis Panduan Penghadang Bunyi (Noise Barrier) ini adalah dirangka berasaskan pengalaman Pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) di dalam mengendalikan projek-projek pembinaan lebuhraya terutamanya bagi lebuh raya bertol di dalam bandar. Garis panduan ini memberi penjelasan mengenai arahan LLM terhadap langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi sebelum, semasa dan selepas operasi penghadang bunyi dilaksanakan. Ianya juga akan mempermudahkan pihak konsesi atau pihak ketiga untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut. Penyediaan garis panduan ini dibuat berasaskan kepada kehendak-kehendak teknikal serta perundangan dan juga dari segi praktikalnya.


for full text, please purchase this document at the LLM website here