Garis Panduan Pengurusan Operasi Plaza Tol

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMGPT1610.png
LLM/GP/T16-10 : Garis Panduan Pengurusan Operasi Plaza Tol


Garis Panduan Pengurusan Operasi Plaza Tol ini dirangka selaras dengan usaha bersama Lembaga Lebuhraya Malaysia dan semua syarikat konsesi lebuhraya untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan selesa kepada pengguna. Garis panduan ini selanjutnya akan menjadi asas kepada semua syarikat konsesi lebuhraya dalam usaha menaiktaraf dan menambahbaik perkhidmatan di plaza tol sekaligus menjadi salah satu daripada Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk semua lebuhraya.

for full text, please purchase this document at the LLM website here