Garis Panduan dan Petunjuk Prestasi (KPI) Perkhidmatan Peronda Lebuhraya

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMGPT908.png
LLM/GP/T9-08 : Garis Panduan Dan Petujuk Prestasi (KPI) Perkhidmatan Peronda Lebuhraya

(Disember 2008)


Kepelbagaian syarikat konsesi lebuh raya, mendorong pihak LLM menggariskan satu panduan dan menetapkan petunjuk prestasi (KPI) bagi perkhidmatan peronda lebuh raya untuk menilai tahap pencapaian kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh pengendali lebuh raya bertol di Malaysia. Penyediaan garis panduan dan KPI ini dibuat berasaskan kepada perkhidmatan minima yang perlu disediakan oleh pengendali lebuh raya dari aspek keselamatan dan dari segi praktikalnya.


for full text, please purchase this document at the LLM website here