Panduan Tatacara Pemprosesan dan Bayaran Perkhidmatan Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya (PTL) Oleh Pihak Ketiga

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMPT710.jpg
LLM/P/T7 - 10 : Panduan Tatacara Bayaran Pemprosesan Dan Bayaran
Perkhidmatan Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya (PTL) oleh Pihak Ketiga


Panduan Tatacara Bayaran Pemprosesan dan Bayaran Perkhidmatan Permohonan Pembangunan Tepi Lebuhraya (PTL) oleh Pihak Ketiga bertujuan untuk menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai bayaran yang dikenakan kepada pihak ketiga apabila memohon apa jua bentuk pembangunan dan perlaksanaan sebarang kerja-kerja di dalam rezab lebuhraya. Panduan ini merupakan tambahan dan digunapakai bersekali dengan Garis Panduan Permohonan Pembangunan Di Tepi Lebuhraya (Edisi Kedua), terbitan Lembaga Lebuhraya Malaysia, Disember 2009.


for full text, please purchase this document at the LLM website here