Prosidur Tetap Operasi Pengalihan Kenderaan Rosak di Lebuhraya

From REAAA Wiki

Jump to: navigation, search
LLMMT310.jpg
 LLM/M/T3-10 : Prosidur Tetap Operasi Pengalihan Kenderaan Rosak Di Lebuhraya

Prosidur Tetap Operasi (SOP) Pengalihan Kenderaan Di Lebuh Raya’ ini adalah dirangka berasaskan kepada usaha dan aspirasi berterusan pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) serta semua syarikat konsesi lebuhraya untuk menjadikan rangkaian lebuh raya di negara ini selesa dan selamat.
  SOP ini bertujuan untuk memberi penjelasan dan panduan serta rujukan kepada syarikat konsesi dalam mengendalikan isu-isu yang timbul lanjutan daripada permasalahan yang dihadapi seperti keadaan di mana kenderaan rosak atau yang ditinggalkan di lebuh raya.


this document is available for purchase at the LLM website here